sk_uvod

Harmony test stanovuje riziko trizómiou plodu počnúc 10. týždňom tehotenstva. Vie zistiť aj prítomnosť chromozómu Y, ktorý určuje pohlavie plodu.

Od roku 2012 sa po prvýkrát v bežnej praxi začali ponúkať neinvazívne testy na stanovenie rizika najčastejších porúch chromozómov. Na rozdiel od aminocentézy alebo biopsie choria nie sú spojené so žiadnym rizikom pre plod, ale i matku. 

Na vyšetrenie stačí odber krvi těhotné.Spolehlivost prenatálneho testu Harmony je veľmi vysoká a výsledky môžu byť k dispozícii už na konci prvého trimestra.

Viac informácií sa môžete dozvedieť na týchto webových stránkach.

 

 Chcem si nechať urobit test